Kurumsal Yönetim

İzahname-1

İzahname-2

EK-1 Esas Sözleşme

EK-2 Bağımsız Denetim Raporu

EK-3 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

EK-4 Bağımsız Hukukçu Raporu Ve Beyanı

EK-5 Fon Kullanım Yeri

EK-6 Fiyat Tespit Raporu

EK-7 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bağımsız Denetçi Raporu Önceki Yıllar

Bağımsız Denetçi Raporu 2022